Naše relacije

Naša vrlina je pružanje kvalitetne logistike i usluge našim klijentima, kroz timski rad i pozitivnu atmosferu unutar organizacije. Širenjem prijevozničke mreže kao i modernizacijom kompanije u odnosu prema klijentima pružamo brižnost, kvalitetnu uslugu i profesionalizam na relacije transporta koje Vam dostavljamo u nastavku.

Transport vršimo u i iz sljedećih država Europe:

  Hrvatska
  Slovenija
 Austrija
  Švicarska
  Njemačka
  Mađarska
  Italija
  Češka
  Španija
  Francuska
  Holandija
  Belgija
  Poljska
  Slovačka